Tjenester

I denne bransjen er dagens kunnskap og kompetanse ofte ikke det samme som gårsdagens. Utviklingen går i en rivende fart, og vi forsøker å holde oss oppdatert på nye produkter og tjenester. 

Vi har en stabil stab av erfarne medarbeidere, og legger stor vekt på at de holder et høyt faglig nivå. Etterutdanning og kursing er en viktig del av faget. Dette for at du som kunde skal få best mulig hjelp. Vi benytter velutstyrte servicebiler der utstyret er rasjonelt og funksjonelt for alle typer oppdrag.

Våre ressurser

Proel AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell, og vi hjelper deg med hele jobben fra planlegging, gjennomføring, sluttkontroll og opplæring. Vi utfører alle oppdrag innen sterkstrømsinstallasjoner, svakstrømsinstallasjoner og internkontroll.

Proel AS er også en totalleverandør innen varmepumper. Vi prosjekterer og leverer alle typer varmepumper. Vi hjelper deg med hele jobben fra prosjektering, montering, elektrisk tilkobling og rørleggerarbeid. Vi har 3 personer som er godkjent etter den nye F-Gass sertifiseringen.

 • Luft-Luft varmepumper
 • Luft-Vann varmepumper
 • Væske-Vann varmepumper

Proel AS forsøker å etterleve høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100% fornøyd. Dette gjelder alt fra prosjektering, utførelse og dokumentasjon samt eventuelle reklamasjoner i ettertid. Ved ferdigstillelse av arbeidet vil du som kunde motta sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV dokumentasjon). Dette er dokumenter som beviser at det utførte arbeidet er i henhold til sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Sterkstrøm

Vi prosjekterer og installerer alle typer sterkstrømsinstallasjoner i privatboliger og næringsbygg

Vi tar på oss alle typer anlegg innenfor sterkstrømsfaget som:

 • Nybygg
 • Rehabilitering
 • Serviceoppdrag
 • Internkontroll
 • Industriservice
 • Automasjon
 • PLS-Styringer
 • KNX / EIB Styresystemer
 • DALI Lysstyring

Vi hjelper deg med prosjektering og valg av utstyr til:

 • Belysning
 • Oppvarming
 • Sikringsskap
 • Styresystem for smarthus

Varmepumper

Proel AS hjelper deg med valg og installasjon av alle typer varmepumper

Vi har mange års erfaring i levering og montering av varmepumper. Vi hjelper deg med å velge hvilken varmepumpe som vil være best for din bolig, samt at vi kommer med råd om hvor du skal plassere varmepumpen for å få best effekt og utnyttelse i din bolig.

Vi leverer og installerer alle typer varmepumper, og vi utfører selv all montasje, elektrisk tilkobling og rørleggerarbeid. Vi har 3 personer som er godkjent etter den nye F-Gass sertifiseringen. 
Vi leverer og monterer varmepumper fra Toshiba, KWsmart og NIBE

Proel AS er autorisert forhandler av:
Toshiba Varmepumper
NIBE Varmepumper

Produktoversikt Toshiba og NIBE
Se alle luft-luft varmepumpene fra Toshiba
Les mer om bergvarmepumpen NIBE F1255

Toshiba varmepumper

Dersom du vurderer å installere en luft-luft, luft-vann eller væske-vann varmepumpe, kan du gå Enova's hjemmeside og se om de har ordning med tilskudd til denne investeringen. Klikk her for å komme til informasjon om dette og eventuelt søke om støtte.

Dersom du lurer på hvor du skal plassere varmepumpen i huset ditt eller har andre spørsmål rundt luft-luft varmepumper, har vår leverandør laget en liten informasjonsside for dette. Klikk her for å komme til denne siden. Her ligger det mye informasjon der du kan finne svar på mye av det du lurer på. Det er også bare å ta en telefon til oss eller komme innom for en hyggelig prat.

 

Proel AS er autorisert forhandler av:
Toshiba Varmepumper
NIBE Varmepumper

 

Smarthus/KNX

Vi hjelper deg med prosjektering, installering og programmering av ditt Smarthus

Smarthus er en felles betegnelse på styresystem for lys, varme, ventilasjon, solavskjerming osv
Dette kan benyttes både i privatboliger og næringsbygg for enklere styring og kontroll av funksjoner.

Installasjon av et slik styresystem kan utføres enten som kabelbasert eller trådløst anlegg.
Vi leverer og programmerer anlegget i nær dialog med kunden slik at ønskede funksjoner oppnås.

Proel AS hjelper deg med alt fra prosjektering, montering og programmering av ditt KNX Anlegg.
Ønsker du for eksempel å kunne styre lyset i stuen fra din smarttelefon? Dette er mulig med KNX....

Sjekk ut denne siden for mer informasjon og brosjyrer om produkter til Smarthus

Kanskje har du et ønske om å kunne styre lys og varme i huset ditt fra smarttelefon/nettbrett?
Vi kan hjelpe deg med prosjektering og installasjon av alle typer styresystem for Smarthus.

KNX

KNX er en internasjonal standard for styring og regulering av lys, varme, ventilasjon, solavskjerming samt andre styringer i privatboliger og næringsbygg.
Det er mer enn 200 produsenter som leverer komponenter som er godkjent for bruk i et KNX Anlegg. Dette gjør at du som kunde kan velge mellom forskjellige typer, farger og utførelser på brytere, termostater osv for bruk i ditt anlegg.
Et KNX Anlegg krever at det legges en signalkabel mellom samtlige komponenter i anlegget.

DALI

DALI er fellesbetegnelse på kommunikasjonsspråk mellom belysningsutstyr. Her legges det da kabel mellom lampene som fører frem både strøm og kommunikasjon (5-Leder). Hver lampe kan da senere styres individuelt med tanke på av/på eller dimming eller i grupper. Flere og flere leverandører kommer nå med DALI-styring som mulighet på sine lamper. Dette forenkler kabelfremføring samt at du som bruker har større mulighet for å endre oppsett senere. DALI kan med fordel kombineres med KNX som styresystem for flere muligheter i ditt anlegg.

X-Comfort

X-Comfort er betegnelsen på Eaton sitt trådløse styresystem. Her er brytere i anlegget trådløse og kommuniserer med trådløs teknologi. Dette gjør at du som bruker fritt kan velge hvor du vil plassere bryteren din. X-Comfort er også godt egnet i f.eks tømmerhus der kabelfremføring er vanskelig. Dette systemet er stadig voksende i utvalg av komponenter for flere muligheter og funksjoner.

Brannalarm

Vi prosjekterer, installerer og idriftsetter brannalarmanlegg i privatboliger og næringsbygg

I privatboliger kan du som kunde selv velge om det skal legges kabel eller benyttes trådløse røykdetektorer. Trådløse røykdetektorer er spesielt anvendelig der kabling er vanskelig eller uønsket, f.eks i tømmerhus. Det må da tas i betraktning at det i hver detektor sitter et batteri som har en viss levetid, normalt 2-5 år.

I næringsbygg kan vi levere både konvensjonelle og adresserbare brannalarmsystemer. På et konvensjonelt brannalarmsystem vil det indikeres på hvilken sløyfe en alarm er utløst, mens det på et adresserbart brannalarmsystem vil indikeres med klartekst hvilken detektor som har gått i alarm.
Vi anbefaler å benytte kablede brannalarmsystemer i næringsbygg på grunn av større avstander samt mulige problemer med støy og bygningsmessige hindringer (stål, betong osv).

Vi er sertifisert av Honeywell Eltek for prosjektering, installasjon, idriftsettelse og kontroll av deres brannalarmsystemer.

En utløst brannalarm kan overføres til 110-Sentral, vaktsentral eller til f.eks mobiltelefon som tekstmelding. Vi leveres og installerer GSM-Sendere fra Safetel. Du er da sikret at alarmen blir overført til et alarmmottak.

Innbruddsalarm

Vi prosjekterer, installerer og idriftsetter innbruddsalarmanlegg i privatboliger og næringsbygg

I privatboliger kan du som kunde selv velge om det skal legges kabel eller benyttes trådløse innbruddsdetektorer. Trådløse innbruddsdetektorer er spesielt anvendelig der kabling er vanskelig eller uønsket, f.eks i tømmerhus. Det må da tas i betraktning at det i hver detektor sitter et batteri som har en viss levetid, normalt 2-5 år.

Vi anbefaler å benytte kablede innbruddsalarmsystemer i næringsbygg på grunn av større avstander samt mulige problemer med støy og bygningsmessige hindringer (stål, betong osv).

En utløst innbruddsalarm vil varsles lokalt med innvendige og utvendige sirener, i tillegg kan alarm overføres til f.eks mobiltelefon som talebeskjed eller direkte til døgnbemannet vaktsentral.
Dette kan overføres som tekstmelding ved hjelp av en GSM-Sender, eller via analog telefonlinje.

Telefonsystemer

Vi leverer og installerer telefonsystemer for alle typer bedrifter

Proel AS er godkjent av Post- og Teletilsynet som teleinstallatør med godkjenningsnummer 5019.

Telcom Europe fra Ericsson er en av markedslederne og passer for alle bedrifter fra 4 til 200 ansatte. Du kan selv velge mellom forskjellige typer telefonapparater. Dette kan være stasjonære apparater (systemtelefoner og analoge), bærbare (DECT og analoge), samt IP-apparater som kommuniserer via datanettverket. Vi kan nå også levere IP-DECT, der basestasjonene er tilkoblet via datanettverket.

Vi har lokal kompetanse på prosjektering, montering, programmering og drifting av telefonsystemer.

Datanettverk / Fiber

Vi utfører prosjektering, kabling, kobling og dokumentasjon av universalnett (datanettverk) i alle typer bygg

Et universalnett kan benyttes både til telefoni- og datakommunikasjon. Dette blir ofte også omtalt som Cat.5, Cat.5e, Cat.6 eller Cat.7 nettverk. Dette er en benevnelse som indikerer båndbredden og overføringskapasiteten til universalnettet.

Det er krav til dokumentasjon av installerte universalnett (datanettverk), og vi har nødvendig verktøy og godkjenning for å utføre denne jobben. Etter utført installasjon av et universalnett, vil kunden få overlevert dokumentasjon på utført arbeid. Denne dokumentasjonen er et bevis på at installasjonen er utført i henhold til regelverket, og at universalnettverket fungerer i henhold til forventningene ved overlevering.

Vi utfører også kabling, kobling og testing av fiberinstallasjoner i alle typer bygg. Vi har nødvendig utstyr og kompetanse for å ta på oss legging, kobling og skjøring av fiberinstallasjoner.
Vi har på grunn av økende oppdragsmengde innen fiberinstallasjoner investert i sveisemaskin for fiber. Vi har da også personer som er spesielt opplært i kobling og sveising av fiber.

Adgangskontroll

Vi prosjekterer, monterer og programmerer adgangskontrollanlegg for alle typer bygg

Vi bruker adgangskontrollutstyr fra Siemens (Bewator Entro). Dette er utstyr vi har veldig gode erfaringer med når det gjelder stabilitet, samt at programmering av anlegget er enkelt både for oss som installatører, men ikke minst for sluttbruker. Systemet kobles til det lokale datanettverket, og kan så administreres over nettverket ved hjelp av medfølgende programvare. Oppretting og endring av brukere og adgangsgrupper gjøres enkelt ved hjelp av et enkelt brukergrensesnitt. Systemet kan også fjernadministreres over internett dersom det blir satt opp for dette.

Vi leveres og monterer låssystemer, beslag og elektriske dørpumper fra KABA Møller Undall.
Vi utfører montering av låskasser, synlidere, motorlåser, elektriske sluttstykker og solenoidlåser.
Elektriske dørpumper og dørautomatikk produseres av Geze.

Video-overvåkning

Vi leverer og installerer video-overvåkningsutstyr til alle typer bygg

Vi hjelper deg med prosjektering, montering og idriftsettelse av alle type video-overvåkningsutstyr.
Vi leverer både konvensjonelle anlegg som overfører bilde på coax-kabel, samt IP-baserte anlegg der kameraene kommuniserer via datanettverket.
For lagring av opptak kan det velges DVR (digital lagringsenhet) med harddisk, eller en NAS (nettverksdisk) som er tilkoblet datanettverket. En PC tilkoblet datanettverket kan så benyttes for avspilling av opptak og live-bilder.

Radiokommunikasjon

Vi leverer radiokommunikasjonsutstyr til profesjonelle brukere som brannvesen, ambulanse, politi, røde kors og e-verk

Proel AS er godkjent av Post- og Teletilsynet som radioforhandler med godkjenningsnummer 5019.

Vi hjelper til med valg av utstyr samt programmering i henhold til kundens ønsker.

Vi leverer alt av radio, personsøkere og tilleggsutstyr fra Motorola, Icom, Niros og Swissphone

Jaktradio

Vi leverer jaktradio og tilleggsutstyr fra Icom

Proel AS er godkjent av Post- og Teletilsynet som radioforhandler med godkjenningsnummer 5019.

Vi hjelper til med valg av utstyr samt programmering i henhold til kundens ønsker.

Vi lagerfører alle Icom jaktradioer og det meste av tilleggsutstyr.

Vår leverandør av Icom jaktradio og sikringsradio er VHF Communication

ProHunt D60

Nå lanseres ProHunt D60, en kombinert digital og analog radio. Dette betyr at radioen kan benyttes som en tradisjonell analog jaktradio med de 6 vanlige jaktkanalene, men i tillegg får man 12 digitale jaktkanaler.

Med 18 jaktkanaler vil man sjelden oppleve opptatte jaktkanaler. I tillegg får man bedre lydkvalitet, mindre forstyrrelser og bedre støyfiltrering.

ProHunt F34

Prohunt F34 er markedets mest solgte radio. Den innehar viktige funksjoner som Whisper-Mode og Scrambler. Den er nå også å få med Bluetooth som ekstrautstyr.

ProHunt Basic

Dette er jaktradioen for deg som ikke behøver mange finesser og funksjoner. Den har solid og robust konstruksjon, samtidig som den er meget enkel å bruke.

Varsellys blått/gult

Proel AS leverer blått og gult varsellys til nødetater og entreprenører.
Vi leverer også profesjonelle lykter og tilbehør fra Streamlight

Vi leverer LED og Strobe varsellys fra Ferno Norden. Produktene er produsert av Whelen i USA.
Dette er produkter vi har veldig god erfaring med, og viser seg å være av svært god kvalitet.

Lyktene fra Streamlight er beregnet for profesjonell bruk, og benyttes spesielt av nødetater som brannvesen og ambulanse.

Vi hjelper deg gjerne med montering dersom du ønsker dette.

Klikk her for oversikt over BLÅTT varsellys

Klikk her for oversikt over GULT varsellys

AV-Anlegg

Vi prosjekterer og installerer alle typer audio/video anlegg i alle typer bygg

Nødlysanlegg

Vi prosjekterer og installerer nødlysanlegg i alle typer bygg

Nødlysanlegg kan enten leveres som desentraliserte anlegg der det er batteri i hver enkelt nødlysarmatur, eller sentralisert anlegg der batteri er plassert på ett sted i bygget. Et desentralisert anlegg er enklere å installere, men krever mer vedlikehold i og med at det er batteri i hver armatur. Et sentralisert anlegg er dyrere å installere, men har lavere vedlikeholdskostnad.

Et nødlysanlegg består av markeringslys som skal vise vei til nødutgangene, og ledelys som skal hjelpe til med belysning i mørke rømmingsveier.

Det er også mulig å velge en desentralisert løsning med trådløs overvåkning av armaturene. Dette fører til enkel installasjon samtidig som du får et overvåket system med mulighet for å sette opp intervaller for test av lyskilder og batteri. Dette kan senere tas ut som dokumentasjon for bruk i f.eks internkontroll.
En kommunikasjonsenhet kobles da til en PC via USB og denne kommuniserer med armaturene.
Eventuelle feil på lyskilder eller batteri vil bli varslet på PC'n slik at service kan utføres på anlegget.

Landbruksalarm

Vi prosjekterer, installerer og idriftsetter alarmanlegg i landbruket.

Vi er forhandler av landbruksalarmutstyr fra Elotec, og vi prosjekterer, monterer, idrftsetter og tar årskontroll på disse anleggene. Elotec er alarmsystemer som vi har god erfaring med over flere år. Utstyr som benyttes i husdyrrom er utsatt for et tøft miljø, så det kreves utstyr av bra kvalitet for å være sikret stabil drift og unødige alarmer.

I husdyrrom benyttes aspirasjonsdetektorer for deteksjon av brann. I bolighus og øvrige rom i driftsbygning benyttes det røykdetektorer og varmedetektorer. Alarmanleggene kan leveres enten som adresserbaretrådløse eller konvensjonelle anlegg. Sirener plasseres på ønskede steder for varsling ved utløst brannalarm. Varsling til mobiltelefon, brannvesen eller vaktsentral løses med analog telefonlinje eller GSM-sender.

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang og pristilbud på alarmanlegg til ditt gårdsbruk.

Sikkerhetsprodukter

Vi lagerfører et stort utvalg av sikkerhetsprodukter til bolig og næring. Kom innom butikken vår og skaff deg nødvendig sikkerhetsutstyr, ikke vent til det er for sent....

Vi lagerfører sikkerhetsprodukter som for eksempel:

Sentralstøvsuger

Proel AS er forhandler av Beam sentralstøvsugere.

Med en sentralstøvsuger går renholdet raskere og enklere, samtidig som du får et bedre inneklima. Du slipper å dra med deg en tung støvsuger i trapper, rundt møbler eller vegghjørner. I tillegg slipper du det plagsomme og helsefarlige microstøvet.

Beam sentralstøvsuger er enkelt å montere både i nye og eldre boliger. Det er så enkelt at de fleste gjør dette selv på noen få timer. Dersom du derimot ønsker hjelp til monteringen skal vi selvsagt hjelpe deg med dette.

Vi forhandler alle typer sentralstøvsugere og tilbehør fra Beam.

Boligventilasjon

Proel AS er forhandler av Beam boligventilasjon.

Beam har et bredt sortiment av ventilasjonsaggregater for boliger. Sortimentet omfatter de fleste typer vifter, mange ulike typer kjøkkenhetter og flere typer av balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Med et ventilasjonsanlegg vil boligen tilføres ren og frisk luft uten å slippe ut dyrebar varme. Opptil 85% av energien som ellers ville gått tapt gjenvinnes. Slik får du et godt inneklima, bedre helse og mer penger i lommeboka.

Riks TV

Proel AS er godkjent forhandler av Riks-TV.

Med Riks-TV kan du motta digitale TV-sendinger i HD-kvalitet med en vanlig antenne.
Det finnes mange forskjellige tunere på markedet, fra helt enkle mottakere til mottakere med mulighet for opptak og avspilling. Flere og flere leverandører av TV kommer nå også med innebygget Riks-TV tuner i TV'n, og du trenger da bare en kortmodul for å kunne bruke TV'n for mottak av Riks-TV.

 • Vi lagerfører både vanlige mottakere og mottakere med opptaksmulighet.
 • Vi lagerfører også antenner dersom du ikke har antenne som kan benyttes.
 • Vi kan hjelpe deg med montering av mottaker og antenne dersom du ønsker det.

Sjekk Riks-TV sine sider for informasjon og priser på abonnement.


Kontakt oss

Kontakt oss

Proel AS     /     Industrivegen 31     /     2680 Vågå     /         /     org.nr 983980031

Utviklet av Imaker as