Informasjon

Proel AS søker etter å være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere.
I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

Proel AS er et lokalt, privateid elektrofirma med kontor og butikk i Vågå Kommune.
Vi startet opp i 2001 med 4 ansatte, og har siden den gangen vokst til det antallet vi er i dag.
Vi ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner innen alle typer sterk- og svakstrøminstallasjoner for deg som kunde enten du skal bygge nytt eller restaurere. Vi følger med og holder oss hele tiden oppdatert på ny teknologi, slik at du som kunde skal kunne få levert det siste på markedet.

Proel AS er medlem av Elkonor, Norges største landsdekkende kjede for frittstående elektrobedrifter. For deg som kunde skal dette være et stempel på kvalitet, faglig standard, god kompetanse og leveringsdyktighet. Proel AS har også siden 2006 vært sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

På disse sidene vil vi legge ut litt informasjon som kan være nyttig for deg som kunde. Dette kan være diverse informasjon, regelverk og forskrifter. Vi vil også legge ut råd og tips til deg som skal bygge eller restaurere bolig.

Tips til deg som skal bygge

Dersom du skal bygge eller restaurere bolig er det mange ting å huske på.
Vi har forsøkt å liste opp de mest vanlige tingene som kan være greit å ha tenkt i
gjennom før man planlegger installasjonen sammen med installatøren.

 • Hvilken type oppvarming skal boligen ha?
  Panelovner, varmekabler, varmepumpe, vedfyring, vannbåren varme.
  Kanskje skal det være en kombinasjon av flere varmekilder som oppvarming?
 • Skal det være styring av eventuell elektrisk oppvarming?
  Dette kan være at noen rom skal ha senking av temperaturen om natten, andre ikke.
  Ønskes det mulighet for fjernstyring av varmen med f.eks tekstmelding fra mobil?
 • Hvilken belysning ønskes i de forskjellige rommene i boligen?
  Taklamper, vegglamper, innfelte downlight, uplight, spotskinner.
  Hvilken farge skal det være på lampene for at de skal stå i stil med rommet?
 • Hvilken belysning ønskes utvendig på boligen?
  Veggmonterte utelamper, innfelte downlight, stolper, lamper i bakken.
  Skal utebelysningen styres av fotocelle, bevegelsesdetektor eller tidsur?
 • Ønskes det styring og eventuelt dimming av belysningen?
  Dette kan løses med separate dimmere eller et styresystem
  Ønskes det at belysningen skal kunne styres med f.eks fjernkontroll?
 • Skal brytere og stikkontakter være i vanlig hvit utførelse?
  Det er nå mulig å få installasjonsmateriell levert i mange farger og utførelser
  Dette gjør at brytere og stikkontakter kan leveres i farger som står i stil med rommet.
 • Skal boligen sikres mot brann ved å installere et brannalarmanlegg?
  Dette kan løses med trådbasert eller trådløst anlegg
  Det er krav til minst 1 røykdetektor pr.boenhet, men vi anbefaler flere.
  Vi anbefaler røykdetektorer på hvert soverom, i rømmingsveier og tekniske rom.
 • Skal boligen sikres mot innbrudd ved å installere et innbruddsalarmanlegg?
  Dette kan løses med trådbaset eller trådløst anlegg
  Bevegelsesdetektorer monteres i rom som skal sikres mot innbrudd.
 • Skal brannalarm og innbruddsalarm overføres til mobil eller vaktselskap?
  En GSM-Sender overfører utløst alarm til ønsket mottaker (privat eller vaktselskap)
  Det kan velges forskjellig mottaker for brann og innbrudd dersom det er ønskelig.
 • Tenk på hvor du ønsker uttak for TV og eventuelt parabol?
  Kanskje ønsker du TV både på soverom og barnerom i tillegg til stue?
  Skal TV mottas med parabol eller vanlig antenne (Riks TV)?
 • Hvor kommer du til å sette opp en PC?
  En del datautstyr kan være greit å koble til med kabel og ikke bruke trådløst
  Dette kan f.eks være stasjonære PC'er, skrivere osv.
 • Skal du installere en sentralstøvsuger?
  Med en sentralstøvsuger går renholdet raskere og enklere.
  Du slipper å dra med deg en tung støvsuger i trapper, rundt møbler eller vegghjørner.
  I tillegg slipper du det plagsomme og helsefarlige microstøvet.
 • Skal du installere et boligventilasjonsanlegg?
  Med et boligventilasjonsanlegg vil huset få tilført ren og frisk luft,uten å slippe ut dyrebar varme.
  Opptil 85% av energien som ellers ville gått tapt gjenvinnes ved hjelp av ventilasjonsanlegget.
 • Ønsker du å sikre boligen ved å installere et boligsprinkelanlegg?
  Dette er et vanntåkeanlegg som stopper et eventuelt påbegynt branntilløp
  Et boligsprinkelanlegg koster ikke så mye når du likevel skal bygge eller restaurere.

Spørsmål og svar om varmepumpe

Hva bør jeg vektlegge når jeg skal velge varmepumpe?

Det er to ting du bør vektlegge. Det er komfort og totaløkonomi.

Totaløkonomi, innspart energi over varmepumpens levetid, driftsikkerhet og lang levetid, komfort, jevn varme, effektiv luftrensing, lavt lydnivå. Det er mer enn innkjøpsprisen som avgjør hvor god investering en varmepumpe vil være. Varmepumpen skal levere mest mulig varme for hver kilowattime den forbruker. Her er det forskjell mellom de forskjellige merkene. Det er og viktig at du velger en varmepumpe som leverer en størst mulig andel av ditt varmeforbruk over hele fyringssesongen. Velg derfor en varmepumpe som leverer mye varme også når det er kaldt ute. Sjekk for eksempel varmepumpens varmeytelse (kW varmeeffekt) ved minus syv grader utetemperatur. Service, garantier og tilgang på eksperthjelp er også viktig for totaløkonomien. Velg derfor en leverandør som er tilstede hvis du får behov for det. Denne leverandøren vil også hjelpe deg å finne best mulig plassering av varmepumpens inne- og utedel. Lydnivå på innedel er viktig. Den teknologiske utviklingen innenfor varmepumper er formidabel med nesten en dobling av effektiviteten de siste 6 årene. Det er derfor viktig å velge en varmepumpe fra en leverandør som aktivt introduserer ny effektiv teknologi. I praksis er dette en Japansk produsent. De ledende produkter som tilbys er i som regel testet ut i Japan før eksport startes og kvaliteten er jevnt over god. Det er viktig å ikke velge en for liten varmepumpe. En liten varmepumpe vil kunne ha en høy maksimal varmeeffekt men ved lave temperaturer synker varmeeffekten drastisk. Her er forskjellene store slik at det er viktig å sammenligne produkter ved lave omgivelses temperaturer. Likeledes er det viktig for et godt resultat, at en fagperson råder omkring plasseringer av delene og står for monteringen. Benyttes en fagforhandler er forhold rundt garantier og eventuell service og deler lett avklart.

Hvor mye lyd avgir innedelen?

I vanlig drift høres den som en normal PC

Innedelens vifte avgir lyd avhengig av varmebehovet. Ved laveste viftehastighet er lydnivået på 26 db(A) ved 1 meters avstand. Det vil for de fleste være et akseptabelt lydnivå i soverommet, noe som indikerer hvor stillegående innedelen er. I praksis vil viftehastigheten settes høyere en minimumshastighet for å oppnå god luftomrøring. Generelt kan man si at lydnivået er lavere enn en normal PC. Når boligen forlates kan det være en god ide å sette lufthastighet på høyere hastighet for økt effekt. Lyden fra innedelen er maksimalt 39 db(A). Det er fornuftig å unngå å plassere innedelen direkte i den mest benyttede oppholdssonen i boligen, som over sittegruppe og lignende.

Hvor mye lyd avgir utedelen, og kan jeg bygge denne inn?

Utedelen avgir 45-50 db(A), noe som nesten ikke er hørbart i bystrøk pga bakgrunnstøy. Med fornuftig plassering av utedelen er den ikke hørbar. Innbygging av utedelen er fullt mulig, men ikke nødvendig. Utedelen avgir lyd avhengig av varmebehovet. Varmebehovet avgjør hvilket turtall kompressoren går på. En kraftig kompressor vil ved maksimalt turtall avgi høyere lyd enn en svakere kompressor. Imidlertid vil en kraftig varmepumpe oftere gå med redusert turtall og dermed avgi lite lyd. Maksimalt lydnivå på Toshiba's utedeler er fra 45-50 db(A) avhengig av størrelse. Ved behov kan utedelen delvis bygges inn, men det er viktig å ikke hindre fri luftstrømning.

Tåler utedelen vær og vind over lengre tid?

Ja, den er konstruert for dette

Toshiba utedeler er bygget for utendørs montering og tåler normale klimatiske påkjenninger. Ekstreme forhold knyttet til saltinnhold kan imidlertid redusere anleggets levetid. Ved montering i spesielt værharde omgivelser anbefales at utedelens paneler vokses (bilvoks) og at plasseringen er slik at direkte påkjenning på fordamperbatteri reduseres. Eventuelt kan man bygge en kappe rundt utedelen, men husk at luftgjennomstrømningen må være uhindret.

Hvordan vedlikeholdes varmepumpen, hva kan jeg gjøre selv og hva trenger jeg hjelp til?

Normalt vedlikehold er rengjøring, noe du kan gjøre selv. Normalt vedlikehold av en Toshiba varmepumpe er renhold av utedel og filtre i innedel. Dersom filtrene i innedelen ikke rengjøres jevnelig, vil varmepumpen virke dårligere og forurensninger vil kunne trenge inn i elektronikk og motorer. Utedelen holdes ren med en myk børste, eventuelt forsiktig spyling med godkjent rengjøringsmiddel på utedel. NB! Ikke bruk høytrykkspyler på utedel da dette vil kunne brette aluminiumsfinnene og det er risiko for fukt i styresystem. Benyttes hageslange bør det kun spyles på skrå nedover med begrenset trykk. Over tid vil innedel og utedel få redusert kapasitet grunnet belegg. Etter anslagsvis 7-10 års drift anbefaler vi at det tas kontakt med servicetekniker for grundig renhold av innedel og utedel. Ved redusert kapasitet eller feilmeldinger må servicepersonell kontaktes. En kontroll av systemet kan gjøres med fjernkontrollen, mens du står i telefonkontakt med servicetekniker. Dette kan redusere tid å kostnader knyttet til feilretting.

Boligen fyres også med ved, hvordan påvirker dette varmepumpen?

Varmepumpen tilpasser seg automatisk andre varmekilder

Ved kraftig vedfyring vil det ikke være behov for varmepumpen, og kompressoren i utedelen vil stanse. Viften i innedelen vil fortsatt gå. Ved å sette opp viftehastigheten vil varmen fra vedovnen bli godt fordelt i boligen. Når temperaturen i rommet synker under ønsket nivå, vil varmepumpen automatisk starte opp igjen. Det er således ingen konflikt mellom vedfyring og varmepumpen. Dette betinger selvsagt at pumpe ikke står i AUTO, da den vil begynne å kjøle dersom romtemperaturen blir for høy.

Boligen har mekanisk balansert ventilasjonssystem. Hvordan påvirker dette varmepumpen?

Varmepumpen virker godt sammen med balansert ventilasjon

Boliger med mekanisk balansert ventilasjonssystem egner seg godt for varmepumpe. Varmepumpen produserer den varmen boligen trenger, og ventilasjonssystemet sørger for luftbytte. Varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet sørger for at ikke all varmen forsvinner ut med avtrekksluften, men at den nyttiggjøres til forvarming av friskluften som trekkes inn i huset. Unngå å plassere varmepumpens utedel rett ved luftinntaket, slik at ikke friskluften blir kjølt ned av varmepumpen.

Hvor mange innedeler kan jeg ha på samme utedel?

Fra en til fire innedeler, avhengig av type utedel

Toshiba har boligvarmepumper som kan ha opp til fire innedeler på den samme utedel. Det kan benyttes vegg og/eller kanal innedeler. Hver innedel reguleres individuelt slik at du for eksempel kan montere en innedel på soverommet for kjøling om sommeren mens en annen innedel i et oppholdsrom varmer om vinteren.

Kan jeg benytte en innedel som kjøling på for eksempel soverommet om sommeren?

Ja, dette er mulig

Velges en utedel med flere innedeler kan disse plasseres forskjellige steder i boligen og stilles individuelt. Det er ikke mulig å ha kjøling på en innedel samtidig som en annen innedel varmer. Dersom det ikke er behov for varme om vinteren, men kun kjøling om sommeren, anbefaler vi å benyttet en rimeligere modell som er laget primært for kjøling.

Hvordan egner varmepumpen seg i en kjellerstue eller arbeidsrom?

For varmepumpe med flere innedeler er det mulig å ha en innedel i kjellerstue eller i arbeidsrom. I rom hvor det er ønskelig med lavere temperatur når de ikke er i bruk, egner en varmepumpe seg godt. Varmepumpen kan stilles på +17 grader til dagelig og vil ved behov meget hurtig øke temperaturen til ønsket nivå. Ønsked det mulighet for å stille temperatur lavere enn +17 grader må det benyttes Polar-modell.

Kan jeg benytte varmepumpen i fritidsbolig for å holde det frostfritt?

Ja, med våre nye modeller type Polar har vi fraværstemperatur på 8 gr. C. Må stilles inn på fjernkontrollen før hytten forlates. Vi anbefaler alltid å ha sikkerhetsvarme i tillegg til varmepumpen for å sikre at vannet ikke fryser. For eksempel elektriske ovner innstilt på 5-7 grader. Vi har foreløpig ikke mulighet til å kunne fjernstyre varmepumpen med ring hytta varm eller tilsvarende løsninger. På de andre modellene gjelder det bare hvis temperaturen inne holdes så høyt som +17 grader. De varmepumpene egner seg ikke til å holde lavere temperatur enn +17 grader fordi termostaten ikke kan stilles lavere. Dersom det er lave utetemperaturer egner varmepumpen seg dårlig til å heve temperatur fra svært kaldt nivå og opp til romtemperatur. Automatikken i varmepumpen vil ønske å opprettholde et konstant nivå på kondensator og reduserer kompressorens turtall for å oppnå dette.

Hvorfor er luft til luft varmepumper så i vinden nå, prinsippet har vært kjent lenge?

Lønnsomhet på grunn av:

 • Høye strømpriser gjør luft til luft varmepumpene gir bedre økonomi.
 • Nye energieffektive luft til luft varmepumper.

Tradisjonelt har disse varmepumpene vært benyttet til romkjøling i varme strøk av verden. Nå er luft til luft varmepumpen også konstruert med tanke på oppvarming. Toshiba har vært ledende i denne utviklingen. Turtallsregulering av varmepumpens kompressor (inverter teknologi), digital modulering av strømstyrken (pulsamlitude- og pulsbreddemodulering) og bruk av høyeffektivt miljøvennlig kuldemedium (R-410A) gjør Toshiba varmepumper effektive hele året. Høye strømpriser og god lønnsomhet ved investering i en luft til luft varmepumpe er hovedgrunnen til at de fleste kjøper. Mange er også bevisst på varmepumpens gunstige effekt på klimaet. Både inneklima, global drivhuseffekt og ozonlaget. Knapphet på miljøvennlig energi er et globalt problem. Luft til luft varmepumper en del av løsningen og det er lagt ned store ressurser i forskning og utvikling av ny teknologi. Spesielt har japanske myndigheter bidratt med midler til industrien. Toshiba har mottatt flere utmerkelser etter å ha introdusert ny og forbedret teknologi. Effektfaktoren har de siste seks årene neste blitt doblet. Dette skyldes primært bedret teknologi på inverteren (turtallsregulering av kompressor) og bruk av kuldemedium R-410A.

Kan jeg benytte varmepumpen til å holde huset frostfritt hvis jeg reiser bort?

Ja, med vår nyeste varmepumpe har vi fraværsinnstilling helt nede på 8 grader C

Ja, i mange tilfeller er dette mulig, men det er flere forhold du må passe nøye på. Husk at varmepumpen er konstruert for å holde innetemperaturen på et komfortabelt nivå, det vil si at den fungerer best når den kan holde temperaturen mellom 17 oC og 25 oC. Husk også at varmepumpen gir varme etter det behovet føleren angir, og temperaturføleren og innedelen er som regel på samme sted. Husk også at varmepumpens evne til å varme opp hele huset eller hytten reduseres hvis dørene til de forskjellige rom lukkes, og når det er veldig kaldt ute. Vi anbefaler alltid å ha sikkerhetsvarme i tillegg til varmepumpen for å sikre at vannet ikke fryser. For eksempel elektriske ovner innstilt på 5-7 grader. En varmepumpe kan stoppe pga snø eller is i utedelen, og da varmer den ikke lenger.

Hvis jeg har flere innedeler, kan jeg velge å benytte bare en innedel av gangen?

Ja, det kan du

Dersom det er flere innedeler på samme utedel kan det fritt velges hvilke som skal være i drift, og temperaturen kan stilles individuelt. Det er derimot ikke mulig å ha en innedel på varmedrift og en annen innedel på kjøling samtidig.

Kan jeg senke temperaturen om natten eller når jeg ikke er hjemme?

Ja, det er mulig

Toshiba varmepumper med en innedel leveres med en funksjon som setter ned temperaturen etter et tidsintervall. Imidlertid anbefaler vi ikke dette utført automatisk. Årsaken ligger i at varmepumpen har best effekt når kompressoren går på lavt turtall. Når temperaturen hurtig skal økes vil varmepumpen gå på full effekt med høyt turtall på kompressoren og redusert effektfaktor. Det vil og bli høy luftstrøm og lydnivå på innedelen. Energibesparelsen ved nattsenkningen vil derfor være sterkt redusert. Nattsenkning av innetemperatur medfører også at huset vegger og tak kjøles ned. Det vil derfor kreves ekstra energi å heve temperaturen til normalt komfortnivå når nattsenkningsperioden er over. Nattsenkning som metode for å spare energi er derfor begrenset. Dersom det ønskes lavere temperatur i perioder er det bedre å redusere ønsket temperatur på fjernkontroll når boligen forlates.

Hvor lenge kan jeg forvente at varmepumpen holder?

Du bør forvente at varmepumpen holder mer enn 10-15 år

Toshiba varmepumper er produsert etter industrinormen som beskriver 12 års kontinuerlig drift. På grunn av at varmepumper i Norge bare brukes deler av året kan vi forvente mer enn 15 års drift som standard for våre produkter. Dette betyr at komponentene er laget for lang og uproblematisk drift. Imidlertid kan produktet vare lengre, og i visse tilfeller kortere, avhengig av driftsvilkår og vedlikehold. Alle Toshiba fra autoriserte forhandlere levers med 5 års garanti til forbrukere. Garantien forutsetter at varmepumpen er kjøpt fra en av importørens autoriserte forhandlere og at det er utført jevnlig renhold av innedel og utedel.

Hvor effektive er luftfiltrene og hvor ofte må disse skiftes?

Luftfiltrene er meget effektive og fjerner støv og luktpartikler

Rengjøres etter behov, og gjerne hver fjortende dag. Finfilter skiftes årlig. Zeolittfilter regenereres i solen to ganger per år. Luftfiltre i de nye UK modellene er svært moderne og effektive. Grovfilter, finfilter og Zeolittfilter reduserer støvbelastningen betraktelig. Grovfiltre rengjøres i springen. Finfiltre bør skiftes etter noe tid, og etter ca. 1 års drift. Zeolittfilteret rengjøres med vann og regenereres med UV stråling fra solen. Det betyr at de bør tas ut og legges i direkte sollys ca. 2 ganger pr. år. I Toshiba's nyeste modeller RAS 10, 13, 16 og 18 SAVP-ND (Polar) sitter et av markedes fineste luftrensere plassert i en varmepumpe. Det er ikke noe ekstra filterkosnader pga utskifting. Filterene skal bare rengjøres.

Kan jeg montere varmepumpen selv?

Nei, dette er ikke anbefalt

Det kreves kunnskap og spesialverktøy for å montere en varmepumpe. Montering må derfor utføres av en installatør. Toshiba er opptatt av fornøyde brukere, og derfor er faglige råd om plassering av ute og innedelen også viktig. For at garantien skal gjelde må varmepumpen være montert av en autorisert forhandler. Kostnader knyttet til montasje av varmepumpen kan etter avtale med forhandler reduseres ved egeninnsats. Egeninnsatsen er knyttet til bygningsmessige forberedelser til montasjen.

Må jeg søke kommunen for godkjennelse før montering?

Nei, dette er ikke nødvendig

Det er forkjellig praksis i de forskjellige kommunene. Slik vi har forstått det er det grad av forstyrrelser på fasade og eventuelle problemer med lyd som avgjør om godkjenning er påkrevet. Ved en konflikt, der for eksempel naboen klager til myndighetene over forstyrrende lyd kan en risikere at kommunen viser til lovverket.

Kreves det ansvarsrett etter plan- og bygningsloven for å få montere varmepumpen?

Nei, dette er ikke nødvendig

Innhentede opplysninger tilsier at det ikke kreves ansvarsrett for å montere aktuelle varmepumper i boliger.

Hvor plasseres innedelen best? Bør jeg ha flere innedeler?

Der du har mest behov for varme eller kjøling

I største oppholdsrom slik at varmen fordeles godt uten å gi trekk. I hall eller trappegang. Soverom (for kjøling). Innedelen plasseres best i tilknytning til det største oppholdsrommet. For best effekt bør det være et langt luftkast slik at omrøring i luften blir god. Dette betyr i praksis ofte at innedelen bør plasseres høyt på veggen med utblåsning på skrå nedover. Innedelen kan også monteres lavt på vegg, men det må tas hensyn til møbler og at gulvbelegg tåler temperaturskiftningene. Det skal legges et dreneringsrør ut fra innedelen. Det er fordi innedelen avgir kondens når anlegget går i kjøledrift (aircondition), og dette kondensvannet må ledes bort. Det må være fall på røret slik at vannet renner dit du vil ha det. Det enkleste er derfor å montere innedelen på yttervegg slik at kjølerør og kondensvann føres rett ut gjennom veggen. En fagperson kan gi råd om riktig plassering. Flere innedeler benyttes primært når større arealer ønskes oppvarmet. Eller det kan være ved spesiell behov, som for eksempel kjøling på soverom om sommeren, eller om du har en kjellerstue som ønskes hurtig oppvarmet før bruk. Opptil fire innedeler kan tilknyttes en utedel slik at hele boligen kan klimatiseres.

Hvor mye kan jeg forvente å spare?

Lokale forhold og valg av varmepumpe avgjør sparepotensialet

Fem til åtte tusen kroner året er oppnåelig for veldig mange. Men svaret er komplekst. Strømforbruket og oppvarmingskostnadene er forskjellige fra husstand til husstand. For boliger med elektrisk oppvarming er det normalt at 60-70 prosent av elektrisitetsforbruket går til oppvarming. Varmepumpen kan dekke 60-95 prosent av dette, alt avhengig av hvor i landet du bor, planløsning, isolasjon, boligens beskaffenhet og hvilken varmepumpe du velger. Strømprisen betyr også mye. I kyststrøk vil varmepumpen dekke en større andel av oppvarmingsbehovet (opp mot 95 %) enn i innlandet (typisk 60 %). Men fordi boliger i innlandet ofte har en lenger fyringssesong og større oppvarmingsbehov enn boliger ved kysten, kan en Toshiba varmepumpe bli like lønnsom for brukeren i Vågå som på Stord. Et eksempel: Et hus på 200 kvadratmeter med et årlig strømforbruk på 28 000 kWh kan bruke 16800 kWh på oppvarming. Hvis varmepumpen dekker 70 prosent tilsvarer det 11700 kWh. Med en elektrisitetspris på 70 øre/kWh blir det 8232 kroner spart på ett år. Da vil varmepumpen ha tjent seg inn på under fire år, og deretter vil den være en ren årlig gevinst. I løpet av en 10 års periode vil energibesparelsen bli betydelig og typisk i størrelsesorden 100-200.000 kWh. Forhold som virker inn på besparelsen er hvor kald vinteren er, og hvilken luftfuktighet det er på stedet. Varmepumpens dimensjonerende effekt sett i forhold til varmebehovet som skal dekkes betyr mye. Videre er valgt innetemperatur og boligens utforming viktig.

Kan innedelen monteres lavt på vegg med utblåsning langs gulv?

Ja, dette er fullt mulig

Imidlertid vil møbler kunne hindre effektiv luftsirkulering. Vær oppmerksom på at gulvbelegget må tåle temperaturskiftningene.

Kan innedelen monteres i bunn av trappegang?

Det er mulig, men ikke alltid anbefalt

Ofte vil det ikke være hensiktmessig å plassere innedelen i bunn av trappegang uten et langt luftkast. Resultatet kan bli at varmepumpen "pisker" luften og bare en liten del av varmluften vil stiger opp.

Kan rørene legges skjult i vegg og hvilken risiko er forbundet med dette?

Ja, og det er liten risiko forbundet med dette

Rørene mellom innedeler og utedel kan med fordel legges skjult. Ved kjøledrift vil rørene bli kalde. Det er derfor viktig at isolasjonen på rørene forblir inntakt slik at kondens unngås.

Hvor plasseres utedel best? Bør den stå i solveggen?

Nei, det er andre forhold som er viktigere å ta hensyn til

Utedelen er laget for montering ute, men vil fungere best plassert litt i le for å unngå at fokksnø skal blokkere luftinntak med hyppig avriming som resultat. Det må også være selvdrenerende masse under utedelen slik at kondensvannet ledes bort. Ikke plasser utedelen rett på bakke eller fundament, men hev utedelen 15-20 cm opp. Eventuelt kan kondensvannet ledes bort med rør, men da må det monteres en varmekabel i røret. Det er ofte gunstig å montere utedelen under en åpen terrasse eller på konsoller på ringmuren. Det er litt lyd fra utedelen, så ikke plasser denne under soveromsvindu. Ta også hensyn til naboen. Unngå å feste konsoller til utedelen rett på trekledning. Det går store luftmengder gjennom utedelen, så plassering i solvegg har ikke så stor effekt, og dette bør derfor være underordnet andre hensyn.

Kan jeg feste utedel på trekledning? Hvor mye vibrasjon er det?

Det er mulig, men man bør unngå dette

Skal utedelen plasseres på trekledning anbefaler vi ekstra vibrasjonsdempere mellom konsoll og utedel. Vær klar over problemer knyttet til lydoverføring.

Hvor mye vann vil det komme fra utedelen?

Over en liter pr.time ved høy luftfuktighet

Vannmengden fra utedelen kan være betydelig med over en liter i timen ved høy luftfuktighet. Kald luft inneholder mindre fuktighet og det kommer derfor mindre vann fra utedelen ved lave temperaturer. Grunnen under varmepumpen må kunne lede bort vannet eller dette må føres bort med rør ilagt varmekabel.

Hvilke boliger passer for luft til luft varmepumper?

Så si alle boliger kan ha nytte av en luft til luft varmepumpe

Normale norske boliger med normalt energiforbruk, det vil si totalforbruk over 15000 kW timer per år. En åpen planløsning i boligen gjør at varmen fordeler seg godt. I boliger over to eller tre plan er det en fordel med åpen trappeløsning. Varm luft stiger opp, slik at i boliger med flere etasjer er det vanskelig å varme etasjen under den hvor innedelen er montert. Er det trappeløp opp til annen etasje er det gunstig med åpen trappeløsning. I boliger med flere avlukkede oppholdsrom eller flere etasjer kan det være gunstigst med en modell som har flere innedeler.

Kan utedelen plasseres på loft når jeg har en åpen løsning?

Ja, utedelen kan plasseres på et loft såfremt ikke utblåsningen er rett i gavlveggen

Viften på utedelen er ikke laget for mottrykk. Dersom det ikke tilføres tilstrekkelig luft vil loftet gradvis kjøles ned og kapasiteten bli redusert betraktelig. Det må også legges et frostfritt drenssystem. Ta kontakt med montør før plassering avtales.

Hva skjer hvis jeg får strømbrudd? Vil varmepumpen starte opp igjen?

Ja, men funksjonen må aktiveres på modeller som har denne funksjonen

Toshiba varmepumper kommer fra fabrikk uten at funksjonen automatisk oppstart etter strømbrudd er koblet inn. Funksjonen kan aktiveres ved behov. Dette utføres typisk ved montering av varmepumpen.

Vil luften fra varmepumpen føles som trekk?

Nei, normalt ikke hvis den monteres riktig

I Toshiba varmepumper vil kompressoren gå ned til laveste turtall og avvente større varmebehov før den stanser. Årsaken til dette er at sirkulert romluft uten noe oppvarming kan oppleves som trekk. Først når temperaturen stiger over ønsket nivå over en tidsperiode vil kompressoren stanse helt. Viften i innedelen vil fortsatt gå. Man bør likevel prøve å unngå montering direkte mot sittegrupper, sofa og lignende.

Medfører installasjonen noen fare for beboere eller omgivelser?

Nei, det er ikke forbundet med noen fare

Kuldemediet er det stoffet som sirkulerer i anlegget. Dette er en kjemisk forbindelse med meget lavt kokepunkt. Ved en eventuell lekkasje vil kuldemediet straks fordampe. Benyttede kuldemedier er klassifisert som lett løsningsmiddel og er ikke å anse som farlig i små doser. Kuldemediet er luktfritt, usynlig og ikke brennbart. Ved en liten lekkasje vil det ikke være mulig å føle dette og lekkasjen vil normalt ikke medføre helserisiko. I et typisk varmepumpeanlegg er fyllingsmengden under 1 kg, noe som under normale betingelser ikke vil medføre fare selv ved rørbrudd og full utstrømning. Imidlertid er det viktig ikke å gjøre arbeider på kjølerør eller anlegg mens dette er under trykk. Ethvert inngrep i varmepumpens kuldekrets eller elektriske system må bare utføres av fagkyndig personell. Dersom kuldekretsen ved et uhell punkteres, må anlegget slåes av. Ventiler på utedel kan med fordel stenges. Dersom dette ikke lett lar seg gjøre er det beste å lufte rundt lekkasjested og ringe etter fagkyndige. Varmepumpens kompressor inneholder en smøreolje, og noe av denne oljen vil følge med kuldemediet rundt i kuldekretsen (innedel og utedel samt rørforbindelsen mellom disse). Smøremiddel på kompressor er en syntetisk esterforbindelse og direkte hudkontakt bør unngås. Det benyttede kuldemediet er en drivhusgass og utslipp til atmosfæren bidrar på linje med CO2 til såkalt drivhuseffekt.

Hvordan behandles varmepumpen når denne skal demonteres og kastes?

Demontering av varmepumpen må utføres av en fagkyndig person

Kuldemediet og kompressorens smøremiddel skal tappes på egnet beholder og leveres inn til et godkjent mottak. Resten av varmepumpen er klassifisert som EE-avfall og skal behandles deretter. Selgere av varmepumper er pliktig å ta gammelt utstyr kostnadsfritt i retur, men han kan ta seg betalt for demontering og frakt til eget verksted.

Kan varmepumpen benyttes ved lave utetemperaturer?

Ja, Toshiba varmepumper skal ikke slåes av selv om temperaturen blir lav

Målinger viser at Toshiba modell RAS-13 avgir en varmeeffekt på 2 kilowatt ved en utetemperatur på -23 oC. Ved enda lavere temperaturer vil fortsatt varmepumpen bidra til oppvarming, men effektfaktoren vil være lav.

Hva gjør Toshiba til et godt kjøp?

Toshiba RAS 10 SAVP-ND og RAS 13 SAVP-ND er best i klassen ved lave utetemperaturer

Dette betyr at den gir mye varme og høy strømsparing når du trenger det. Du får et godt inneklima takket være Toshiba's standardsettende luftfiltrering. Du får driftssikkerhet takket være Toshiba's ledende teknologiske stilling. En seriøs organisasjon hvor din lokale forhandler får støtte av en solid norsk importør. Dette gir trygghet for at din investering gir deg det den skal gjennom hele levetiden. Kort sagt: Toshiba varmepumper gir deg mer valuta for pengene. Toshiba er av de ledende produsenter av avanserte varmepumper. Toshiba har lansert en rekke nyvinninger, blant annet inverterstyring (turtallsregulering) av kompressorer. Velger du Toshiba får du en varmepumpe som ligger i teten hva angår teknologisk utvikling. En utvikling mot stadig bedre komfort og driftsøkonomi, noe som er dokumentert i uavhengige tester. Toshiba har også stor bredde på sitt produktutvalg. Det gjør at du mest sannsynlig vil finne en Toshiba varmepumpe som passer ditt bruk.

Hvilken modell bør velges?

Velg en varmepumpe som er kraftig nok for ditt behov

Luft til luft varmepumper arbeider best ved normal belastning. Velg derfor en varmepumpe som er stor nok. En liten varmepumpe vil kunne ha en høy maksimal varmeeffekt ved pluss syv grader utetemperatur, men ved lave utetemperaturer synker varmeeffekten. Og det er som regel da du trenger varmen mest. Eksempelvis gir vår modell RAS10UKV (ifølge tester utført av EUROVENT) 3,20 kilowatt varme ved +7oC ute, og 2,3 kilowatt ved -7oC ute. En større modell, RAS13UKV, gir 4,2 kilowatt ved +7oC ute og 3,5 kilowatt varme ved -7oC ute. Forskjellen på avgitt varmeeffekt er 1,2 kilowatt ved -7oC ute. Forskjellen øker ved lavere temperaturer. Disse forholdene gjelder også for andre fabrikater. Varmepumpens oppgitte maksimal varmeeffekt kan være misvisende, da dette er et utrykk på hvor stor varmeeffekt varmepumpen kan avgi ved +7oC ute. Selv en liten varmepumpe kan "gires" opp i korter perioder for å få en høy maksimal varmeeffekt. For å sammenligne varmepumper bør nominell effekt oppgitt fra produsent sammenlignes, og aller helst målinger fra uavhengige test institusjoner. Vår modell RAS13 er en kraftigere varmepumpe enn noen av de våre nærmeste konkurrentene kan tilby. RAS13 gir en høy varmeeffekt selv ved lave utetemperaturer og ifølge lister utarbeidet av EUROVENT har Toshiba RAS13 markedets høyeste varmeeffekten for tilsvarende størrelser ved -7oC ute. (http://www.promotelec.com)

Hvorfor skal jeg betale mer for en Toshiba når det tilbys varmepumper til meget lavere priser?

Med en Toshiba varmepumpe får du: Suveren driftsøkonomi under alle forhold

Trygghet gjennom garantiordning og Toshiba navnet. Komfort: Kriterier for valg av varmepumpe bør være komfortgrad og besparelse gjennom hele varmepumpens levetid. Toshiba's produkter er av meget høy kvalitet. De siste seks årene har ny teknologi nær doblet effektfaktoren på varmepumpene og velges det et produkt med gammel teknologi vil spart energi generelt være langt under det som er mulig med et førsteklasses produkt. Komfortgraden avhenger av hvor nøyaktig ønsket temperatur holdes samt lydnivå og luftfiltrering. Toshiba varmepumper har kommet svært langt med nøyaktig temperaturregulering, lavt lydnivå og avansert luftfiltrering. Det er forskjell på et produkt som er laget for å være best og et produkt som er laget for å være billigst mulig.

Hvilken reklamasjon og garanti har jeg på varmepumpen?

Vi gir deg 5 års garanti forutsatt montert av autorisert forhandler

Forbrukerkjøpsloven gir en reklamasjonsrett i 5 år som dekker fabrikasjonsfeil. Utover dette gir Toshiba 5 års garanti. Garanti forutsetter kjøp fra autorisert forhandler (autorisert av offisiell importør) og jevnelig utført renhold av inne og utedel. Garantien gjelder ikke ved ubetydelige mangler, eller dersom ekstreme værforhold i perioder hindrer effektiv drift av anlegget. Garantikortet som følger med varmepumpen angir garantibestemmelsene.

Hva kan du koble selv?

Elektrisitet er en farlig vare, og må håndteres riktig og med forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brannsikkerheten og elsikkerheten.

I egne elektriske anlegg og eget elektrisk utstyr er det lite en ikke-faglært person kan gjøre selv.

Men det finnes noen ting du kan utføre selv:

 • Skifte deksel på koblingsbokser, bryter og stikkontakter, men ikke skifte den veggfaste delen.
 • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter, apparatkontakter og montere ledningsbrytere.
 • Koble til lampetter, bordlamper osv med bevegelig ledning samt montere ledningsbrytere.
 • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende, tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller sukkerbit, dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningen ikke belastes fysisk.

 


DSB (Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap) har utviklet en brosjyre "Er ditt hjem elsikkert". Denne beskriver farekilder, samt hva du har lov til å gjøre selv.

Miljøfyrtårnsertifisering

Proel AS er en Mijøfyrtårnsertifisert bedrift.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor. Bedrifter og virksomheter som gjennomgår en miljøanalyse, og deretter oppfyller definerte bransjekrav, vil få en sertifisering som Miljøfyrtårn. For å kvalifisere til betegnelsen Miljøfyrtårn må bedriften godkjennes av en ekstern konsulent.

Proel AS har siden 2006 vært sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift. Vårt miljøengasjement, kombinert med montører som har variert og allsidig bakgrunn fra alle typer elektriske anlegg, gjør det mulig for Proel AS å tilby våre kunder fremtidsrettede, miljøgunstige og energieffektive løsninger.

Klikk her for å lese mer om hva Miljøfyrtårnsertifiseringen innebærer

Regelverk og forskrifter

Regelverk og forskrifter

Proel AS søker etter å være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet, hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere.
I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

§13 Oppbevaring av dokumentasjon

Hva kan du gjøre selv?

Før du vurderer å gjøre elektrisk arbeid selv, tenk over følgende:
Kan det få store konsekevenser for meg og min familie dersom det arbeidet jeg gjør resulterer i brann eller at noen får strøm i seg, og er villig til å ta risikoen?

Etter at du har fått gjort elektriske arbeider av en elektroentreprenør så skal elektroentreprenør gi deg en dokumentasjon i form av "Samsvarserklæring" og "sluttkontrollrapport med måleresultater fra alle sikringskurser det har blitt arbeidet på". Som privatperson har du ikke anledning til å lage noen slik dokumentasjon, ei heller om du får hjelp av en elektromontør som ikke er registrert elektroentreprenør.

Mange som selger eller kjøper boliger i dag opplever feil med det elektriske anlegget. Sannsynligvis er det feil og mangler med over 80 % av landets elektriske anlegg, derav Norges lite hyggelige brannstatistikk. Imidlertid har Gjensidige nor som muligens det eneste forsikringsselskap begynt å rabattere de som får kontrollert sine elektriske anlegg. Kontroller eventuelt ditt forsikringsselskap for spesielle vilkår i så måte. 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg pålegger deg som eier / bruker av elektriske anlegg å sørge for at det elektriske anlegget er i orden til enhver tid.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har informasjon om hva du selv kan utføre. Følg "linken" www.DSB.no for mer informasjon.

§9 Ansvar - Hvem forskriften retter seg mot

Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V.
Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

Enhver som prosjekterer, utfører, endrer eller foretar vedlikehold av anlegg, er ansvarlig for at arbeidet som foretas er i samsvar med forskriftens krav. Den som utfører eller endrer anlegg er ansvarlig for at det blir sendt melding som omtalt i § 14. 

Se www.DSB.no/ regelverk for fullstendig oversikt.

Kvalitetspolitikk

Proel AS's overordnede kvalitetspolitikk er å levere entrepriser, produkter og tjenester av god kvalitet til rett tid, i samsvar med kundens krav, og innenfor de fastsatte økonomiske rammer.

Overordnede kvalitetsmål

For å gjennomføre vår kvalitetspolitikk, retter bedriftens ledelse og alle bedriftens ansatte fokus på de forventninger som kreves av kunder, myndigheter, organisasjoner og ansatte. 
Dette fokus rettes gjennom møter i og med ledelsen, der det settes mål og tidsfrister, gjennom informasjon til ansatte, og gjennom hyppig kontakt med våre kunder. 
Et viktig element for å oppnå våre mål, er utstrakt bruk av vårt kvalitetssikringssystem.

Overordnede kvalitetsmål er:

 • Første gangs kunder blir faste kunder 
 • Våre medarbeidere er inneforstått med vår kvalitetspolitikk og målsetting 
 • Målsetting om 0-feil på produkt ved overlevering 
 • Gjennomføre prosjektet i samsvar med målsettinger i Internkontrollen (HMS)

System for kvailtetsoppnåelse:

For å oppnå våre kvalitetsmål, bruker vi bedriftens kvalitetssikringssystem i alle faser av vår verdiskapning. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på produkt, men også kvalitet i forhold til sikkerhetslovgivningen og de forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge. 

Prosjekter bedriften gjennomfører skal planlegges, styres og gjennomføres ihht Internkontrollsystemet (HMS) og kvalitetssikringssystemet med de prosedyrer og instrukser som gjelder denne type oppdrag. For spesielle prosjektaktiviteter hvor bedriftens Internkontroll- og kvalitetssikringssystem ikke er egnet, eller at dette mangler, skal det utarbeides spesielle prosjektspesifiserte prosedyrer. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakten blir formelt ivaretatt, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasse seg krav i markedet.

Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.Ihht kvalitetssikringssystemets prosedyrer om internrevisjon skal det med planlagte intervaller gjennomføres formelle systemrevisjoner for å bekrefte at kvalitetssikringssystemet blir brukt riktig i prosjektet for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

HMS

Proel AS arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i Internkontrollforskriften, (Systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten), fastsatt ved kgl. res. 6. des. 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4 febr. 1997 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Virksomheten er lovlig organisert ihht gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. 
Elektroteam Hemsedal AS aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø-, og sikkerhet.

Inspirasjon

For inspirasjon, ta en titt på Elkonor sine inspirasjonssider.


Kontakt oss

Kontakt oss

Proel AS     /     Industrivegen 31     /     2680 Vågå     /         /     org.nr 983980031

Utviklet av Imaker as