Proel AS

Brannalarm

Vi prosjekterer, installerer og idriftsetter brannalarmanlegg i privatboliger og næringsbygg

I privatboliger kan du som kunde selv velge om det skal legges kabel eller benyttes trådløse røykdetektorer. Trådløse røykdetektorer er spesielt anvendelig der kabling er vanskelig eller uønsket, f.eks i tømmerhus. Det må da tas i betraktning at det i hver detektor sitter et batteri som har en viss levetid, normalt 2-5 år.

I næringsbygg kan vi levere både konvensjonelle og adresserbare brannalarmsystemer. På et konvensjonelt brannalarmsystem vil det indikeres på hvilken sløyfe en alarm er utløst, mens det på et adresserbart brannalarmsystem vil indikeres med klartekst hvilken detektor som har gått i alarm.

Vi anbefaler å benytte kablede brannalarmsystemer i næringsbygg på grunn av større avstander samt mulige problemer med støy og bygningsmessige hindringer (stål, betong osv).

Vi er sertifisert av Honeywell Eltek for prosjektering, installasjon, idriftsettelse og kontroll av deres brannalarmsystemer.

En utløst brannalarm kan overføres til 110-Sentral, vaktsentral eller til f.eks mobiltelefon som tekstmelding. Vi leveres og installerer GSM-Sendere fra Safetel. Du er da sikret at alarmen blir overført til et alarmmottak.