Proel AS

Informasjon

Proel AS søker etter å være en betydelig, løsningsorientert aktør i det tekniske entreprisemarkedet

Hvor gode kunderelasjoner blir ivaretatt av motiverte medarbeidere. I samråd med kunden skal vi levere helhetlige løsninger og produkter.

Proel AS er et lokalt, privateid elektrofirma med kontor og butikk i Vågå Kommune.
Vi startet opp i 2001 med 4 ansatte, og har siden den gangen vokst til det antallet vi er i dag.

Vi ønsker å være en foretrukket samarbeidspartner innen alle typer sterk- og svakstrøminstallasjoner for deg som kunde enten du skal bygge nytt eller restaurere. Vi følger med og holder oss hele tiden oppdatert på ny teknologi, slik at du som kunde skal kunne få levert det siste på markedet.

Proel AS er medlem av Elkonor, Norges største landsdekkende kjede for frittstående elektrobedrifter. For deg som kunde skal dette være et stempel på kvalitet, faglig standard, god kompetanse og leveringsdyktighet. Proel AS har også siden 2006 vært sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift.

På disse sidene vil vi legge ut litt informasjon som kan være nyttig for deg som kunde. Dette kan være diverse informasjon, regelverk og forskrifter. Vi vil også legge ut råd og tips til deg som skal bygge eller restaurere bolig.

Nå fra Proel

GUDBRANDSDAL SLAKTERI

Gruppen bestående av Lillehammer Ventilasjon AS, Medby AS og Proel AS er tildelt kontrakt for levering av tekniske fag inn i samspillsfasen av prosjektet for utvikling av Gudbrandsdal Slakteri. Prosjekteringsarbeidet skal etter planen føre frem til en investeringsbeslutning i løpet av juni senere i år.

Gudbrandsdal Slakteri. Foto: Bård Bårdløkken

Det nye slakteriet er planlagt til et bygg på ca 9 000 kvadratmeter på Sandbumoen i Sel kommune. Slakteriet vil ha kapasitet på cirka 27 000 storfe og 100 000 småfe per år i normal drift.

Vi er svært takknemlig og glade for at Gudbrandsdal Slakteri viser oss tillitt og at de dermed har som intensjon å velge lokale entreprenører for levering av ventilasjon, rør og elektro til det nye slakteriet. Vi ser frem til å bidra til at dette blir et vellykket prosjekt.

Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart.