Proel AS

Innbruddsalarm

Vi prosjekterer, installerer og idriftsetter innbruddsalarmanlegg i privatboliger og næringsbygg

I privatboliger kan du som kunde selv velge om det skal legges kabel eller benyttes trådløse innbruddsdetektorer. Trådløse innbruddsdetektorer er spesielt anvendelig der kabling er vanskelig eller uønsket, f.eks i tømmerhus. Det må da tas i betraktning at det i hver detektor sitter et batteri som har en viss levetid, normalt 2-5 år.

Vi anbefaler å benytte kablede innbruddsalarmsystemer i næringsbygg på grunn av større avstander samt mulige problemer med støy og bygningsmessige hindringer (stål, betong osv).

En utløst innbruddsalarm vil varsles lokalt med innvendige og utvendige sirener, i tillegg kan alarm overføres til f.eks mobiltelefon som talebeskjed eller direkte til døgnbemannet vaktsentral.

Dette kan overføres som tekstmelding ved hjelp av en GSM-Sender, eller via analog telefonlinje.