Proel AS

Landbruksalarm

Idriftsetter alarmanlegg i landbruket

Vi er forhandler av landbruksalarmutstyr fra Elotec, og vi prosjekterer, monterer, idrftsetter og tar årskontroll på disse anleggene. Elotec er alarmsystemer som vi har god erfaring med over flere år. Utstyr som benyttes i husdyrrom er utsatt for et tøft miljø, så det kreves utstyr av bra kvalitet for å være sikret stabil drift og unødige alarmer.

I husdyrrom benyttes aspirasjonsdetektorer for deteksjon av brann. I bolighus og øvrige rom i driftsbygning benyttes det røykdetektorer og varmedetektorer. Alarmanleggene kan leveres enten som adresserbare, trådløse eller konvensjonelle anlegg. Sirener plasseres på ønskede steder for varsling ved utløst brannalarm. Varsling til mobiltelefon, brannvesen eller vaktsentral løses med analog telefonlinje eller GSM-sender.

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang og pristilbud på alarmanlegg til ditt gårdsbruk.