Proel AS

Miljøfyrtårnsertifisering

Proel AS 

Vi er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert! 🌱

Som del av vårt forpliktende arbeid for et bærekraftig miljø, klima og et bedre arbeidsmiljø, ønsker vi å informere om at vi nå er i prosess med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

Oppfordring til vårt nettverk:

Vi mener at miljøansvar er en kollektiv innsats. Derfor oppfordrer vi våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å vurdere sertifisering og sammen med oss bidra til en grønnere fremtid. La oss jobbe sammen for en bærekraftig utvikling!

Hvorfor åpenhet?

Vi mener at åpenhet i vårt arbeid innen klima, miljø og arbeidsmiljø er vesentlig. Dette gir våre kunder og andre interesserte mulighet til å vurdere vårt engasjement og innsats på egenhånd.

Hva vil bli offentliggjort?

1. Gjennomførte tiltak

2. Resultater fra vår innsats

3. Vårt klimaregnskap

Dokumentasjon:

All offentlig informasjon om vårt arbeid på klima, miljø og arbeidsmiljø vil være tilgjengelig for hvert kalenderår etter vår sertifisering. Dersom du ønsker å se denne, kan du sjekke nettsiden vår, våre sosiale medier, eller be om en direkte lenke.

Vi takker for deres støtte i vår bærekraftige reise! 🌍

Proel AS har siden 2006 vært sertifisert som Miljøfyrtårnsbedrift. Vårt miljøengasjement, kombinert med montører som har variert og allsidig bakgrunn fra alle typer elektriske anlegg, gjør det mulig for Proel AS å tilby våre kunder fremtidsrettede, miljøgunstige og energieffektive løsninger.

Klikk her for å lese mer om hva Miljøfyrtårnsertifiseringen innebærer.