Proel AS

Våre ressurser

Proel AS leverer alt av elektrisk utstyr og materiell.

Og vi hjelper deg med hele jobben fra planlegging, gjennomføring, sluttkontroll og opplæring. Vi utfører alle oppdrag innen sterkstrømsinstallasjoner, svakstrømsinstallasjoner og internkontroll.

Proel AS er også en totalleverandør innen luft til luft varmepumper. Vi prosjekterer og leverer i alle typer bygg. Vi hjelper deg med hele jobben fra prosjektering, montering, elektrisk tilkobling og igangkjøring. Vi har 2 personer som er godkjent etter den nye F-Gass sertifiseringen.

Proel AS forsøker å etterleve høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at du som kunde skal bli 100% fornøyd. Dette gjelder alt fra prosjektering, utførelse og dokumentasjon samt eventuelle reklamasjoner i ettertid. Ved ferdigstillelse av arbeidet vil du som kunde motta sluttkontroll og samsvarserklæring (FDV dokumentasjon). Dette er dokumenter som beviser at det utførte arbeidet er i henhold til sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.